20170903

七角箸

nanakaku-hashi {kokutan kuwa yakusugi}
230×8mm |