20170903

四角箸

shikaku-hashi {kokutan karin}
210,230×6mm |